DLYA VSEY SEM'I

DLYA VSEY SEM'I

Eggs "ABC"

Egg tray, 10 eggs